VOOR WIE IS SIB VOUCHER BESTEMD?

Dit project is afgerond, maar wij houden u graag op de hoogte van toekomstige reizen naar deze bestemming.

Starters International Business - Go Abroad, Well Prepared is voor mkb-ondernemers:
  • die geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten,
  • die export vast willen inbedden in hun onderneming,
  • die beschikken over een organisatie en voldoende geld en
  • die zijn bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.
Verder heeft uw onderneming in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren geen of beperkte deminimissteun ontvangen. In totaal mag een onderneming (of de groep waartoe die onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren (het moment van toezegging is bepalend, niet van uitbetaling) maximaal € 200.000 aan deminimissteun ontvangen.
  • Voor de sector wegvervoer geldt een plafond van € 100.000.
  • Voor de visserijsector is dat € 30.000.
  • Voor de landbouwproductiesector geldt een plafond van € 7.500.