REGISTRATIE

Sorry, maar u kunt zich niet meer registreren voor dit project.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het NL-JO BSP, meldt u dan vóór 1 maart aan via https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/netherlands-jordan-business-support-programme
Let op; uw aanmelding betekent dat uw bedrijf wordt voorgedragen aan de selectiecommissie. Een selectiecommissie vanuit RvO zal uit alle aanmeldingen acht Nederlandse MKB-bedrijven selecteren om deel te nemen aan dit unieke programma. Na uw aanmelding zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de vervolgstappen en voorbereiding van uw motivatie voor deelname richting de jury door te nemen.
Wat wordt er van u verwacht als deelnemer?
  • Indien u zich aanmeldt voor dit programma, wordt verwacht dat u een duidelijke casus of reden heeft waarom Jordanië voor uw bedrijf een interessante markt kan zijn.
  • Indien uw bedrijf wordt geselecteerd om deel te nemen aan het programma wordt u geacht actief deel te nemen gedurende het gehele programma (maart t/m november). Het programma omvat het bijwonen van 2 (digitale) workshops (in maart en juni), een netwerkevenement met zowel Nederlandse als Jordaanse bedrijven en netwerkcontacten (in april) en enkele uren per maand voor individuele export coaching gedurende de looptijd van het programma. Aan deze onderdelen zijn geen kosten verbonden.
  • Ook een werkbezoek gericht op matchmaking (najaar 2021) is onderdeel van het programma. Indien van toepassing zullen reis-en verblijfkosten en mogelijke een eigen bijdrage voor rekening van de deelnemer zijn.
  • Uw bedrijf voldoet aan de gestelde criteria (NL-JO BSP drempelcriteria.pdf)